messager
 
เทศบาลตำบลบึงงาม call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล

บึงงาม
อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบึงงาม อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
cast ประกาศเชิญชวน-RSS
rss_feed ประกวดราคาซื้อโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเกาะดอนโพธิ์ โดยติดตั้งโคมไฟถนนปรับความสูงได้ด้วยเฟืองสะพานพร้อมโคมไฟถนนแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 6 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 26
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมด้วยแอสฟัสท์คอนกรีต สายหมู่ที่ 4 บ้านโสกโพธิ์ถึงโรงเรียนบ้านนาขามโนนสวนปอ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 39
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหาดคำสมบูรณ์และเกาะดอนโพธิ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 42
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมด้วยแอสฟัสท์คอนกรีต สายหมู่ที่ 4 บ้านโสกโพธิ์ถึงโรงเรียนบ้านนาขามโนนสวนปอ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 40
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับบ่อบาดาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 27
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายท่อเมนระบบประปา หมู่ที่ 4 บ้านโสกโพธิ์ เชื่อมต่อหมู่ที่ 6 บ้านโนนสนปอ (จ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ 2564) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 15 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 80
rss_feed ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ชนิด 6 ตัน 6 ล้อ ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม 2564 กรณีจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 187
rss_feed ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ จำนวน 1 คัน ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 138
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างขยายไหล่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หาดคำสมบูรณ์ โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 1 เมตร ยาว 2,568 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,568 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ เทศบาลตำบลบึงงาม (กองช่าง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 361
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหาดคำสมบูรณ์ กว้าง 5 เมตร ยาว 400 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,000 ตารางเมตร ลงดินลุกรังไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร พร้อมป้ายโครงการตามแบบกำหนด ลงดินลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร เทศบาลตำบลบึงงาม (กองช่าง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 376
1 - 10 (ทั้งหมด 10 รายการ) 1