เทศบาลตำบลบึงงาม call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล

บึงงาม
อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบึงงาม อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
camera_alt ภาพกิจกรรม
ประกาศเจตนารมณ์ [7 กุมภาพันธ์ 2567]
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์การออกพื้นที่เก็บค่าน้ำประปา ประจำเดือน ธันวาคม 2566 [19 มกราคม 2567]
ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อเทศบาลตำบลบึงงาม ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศง2567 [16 มกราคม 2567]
ขอเชิญชวนพนักงานเทศบาลตำบลบึงงามตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [7 มกราคม 2567]
ประชาสัมพันธ์การขยายเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2567 [24 พฤศจิกายน 2566]
จดหมายข่าว ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567 [14 พฤศจิกายน 2566]
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน ในเขตเทศบาลตำบลบึงงาม "การทำพานบายศรีพญานาคจากใบตอง" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [23 สิงหาคม 2566]
กองกำกับการ 3 กองป้องกันการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบลงตรวจสอบโครงการถนน [9 สิงหาคม 2566]
โครงการ 1 อปท. 1 ส่วนสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 [21 กรกฎาคม 2566]
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบึงงาม [29 มิถุนายน 2566]
1 2 3 4 5 6 1 - 10 (ทั้งหมด 57 รายการ)