เทศบาลตำบลบึงงาม call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล

บึงงาม
อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบึงงาม หมู่ 12 อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ รหัสไปรษณีย์ 38220 โทรศัพท์/ โทรสาร 042-416025

Social Network
camera_alt ภาพกิจกรรม
วันที่ 20 ธ.ค. 2564 นายกเทศมนตรีพร้อมคณะออกตรวจเยี่ยมท่าเรือพร้อมให้คำแนะนำภายใต้สถาณการณ์COVID-19 [22 ธันวาคม 2564]
ผู้โพส : admin
ข้าราชการและพนักงานลูกจ้างเทศบาลตำบลบึงงามร่วมกับสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบึงงาม พร้อมกันปรับภูมิทัศน์รอบบริเวณสำนักงานเทศบาล [14 ธันวาคม 2564]
ผู้โพส : admin
(8 ธ.ค. 64)ประชุมข้าราชการพนักงานและลูกจ้างเทศบาลตำบลบึงงามประจำเดือน ธันวาคม 2564 [9 ธันวาคม 2564]
ผู้โพส : admin
มอบน้ำดื่มให้แก่ผู้มารับวัคชีน โควิด-19 จำนวน 25 แพ็ก จำนวนเงินในการบริจาค 1120 บาท ขอขอบคุณพี่น้องชาวบึงงามที่ร่วมบริจาคทุกท่านครับ (4 ภาพ) [2 ธันวาคม 2564]
ผู้โพส : admin
นายลือทัย นามศรี นายกเทศมนตรี ร่วมกับสำนักงาน ปปช. ลงพื้นที่สำรวจฝายน้ำล้นบึงโขงหลง [24 พฤศจิกายน 2564]
ผู้โพส : admin
(11 พฤศจิกายน 2564) สำนักงานสาธารรสุขจังหวัดบึงกาฬ และ สาธารณสุขอำเภอบึงโขงหลง และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบึงโขงหลง ออกติดตาม และ แนะนำมาตราการป้องกัน และ รณรงค์การฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-2019) [12 พฤศจิกายน 2564]
ผู้โพส : admin
19 ตุลาคม 2564 ประชุมแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบึงงาม เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) [9 พฤศจิกายน 2564]
ผู้โพส : admin
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบึงงาม นำโดย นายเกิ่ง โคตพิมพ์ และ นายแสวง รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบึงงาม พร้อมเจ้าหน้าที่ มอบชุดตรวจ ATK ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบึงโขงหลง [2 พฤศจิกายน 2564]
ผู้โพส : admin
นายเกิ่ง โคตพิมพ์ และ นายแสวง สาทาวงค์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์พักคอยและผู้เข้ารับการกักตัว ที่วัดแสงสุขชัยวราราม พร้อมแนะแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ภายในศูนย์ [28 ตุลาคม 2564]
ผู้โพส : admin
นาย เกิ่ง โคตพิมพ์และนายแสวง สาทาวงค์ รองนายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลบึงงาม ส่งมอบถุงยังชีพจากสมาคมคนตาบอดให้กับผู้พิการทางการมองเห็นที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(covid-19) [28 ตุลาคม 2564]
ผู้โพส : admin
1 - 10 (ทั้งหมด 31 รายการ) 1 2 3 4
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายลือทัย นามศรี)
นายกเทศมนตรีตำบลบึงงาม
โทร : 080-006-7522
(นายลือทัย นามศรี)
นายกเทศมนตรีตำบลบึงงาม
โทร : 080-006-7522
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 248