เทศบาลตำบลบึงงาม call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล

บึงงาม
อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบึงงาม หมู่ 12 อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ รหัสไปรษณีย์ 38220 โทรศัพท์/ โทรสาร 042-416025


บริการข้อมูล
account_box สมาชิกสภา

นายสิทธิศักดิ์ สีพอ
ประธานสภาเทศบาลตำบลบึงงาม
นายสิทธิศักดิ์ สีพอ
ประธานสภาเทศบาลตำบลบึงงาม
นายสมพงษ์ พรมมงคุณ
รองประธานสภาเทศบาลตำบลบึงงาม
นายสมพงษ์ พรมมงคุณ
รองประธานสภาเทศบาลตำบลบึงงาม
นายชัยยุทธ พรมแสง
สมาชิกสภาเขต ๑
นายชัยยุทธ พรมแสง
สมาชิกสภาเขต ๑
นายสงกรานต์ แก้วลอด
สมาชิกสภาเขต ๑
นายสงกรานต์ แก้วลอด
สมาชิกสภาเขต ๑
นางอรพรรณ จันทร์แดง
สมาชิกสภาเขต ๑
นางอรพรรณ จันทร์แดง
สมาชิกสภาเขต ๑
นายวิจิต แสงคำ
สมาชิกสภาเขต ๑
นายวิจิต แสงคำ
สมาชิกสภาเขต ๑
นายธวัชชัย ปานาง
สมาชิกสภาเขต ๑
นายธวัชชัย ปานาง
สมาชิกสภาเขต ๑
นายสัญญา เถาว์ชาลี
สมาชิกสภา เขต ๒
นายสัญญา เถาว์ชาลี
สมาชิกสภา เขต ๒
นายเกิ่ง โคตรพิมพ์
สมาชิกสภา เขต ๒
นายเกิ่ง โคตรพิมพ์
สมาชิกสภา เขต ๒
นายวิไล สุขรี่
สมาชิกสภา เขต ๒
นายวิไล สุขรี่
สมาชิกสภา เขต ๒
นายพรมมา หนูตอ
สมาชิกสภา เขต ๒
นายพรมมา หนูตอ
สมาชิกสภา เขต ๒
นายโสม ทาบัว
สมาชิกสภา เขต ๒
นายโสม ทาบัว
สมาชิกสภา เขต ๒
บุคลากรภายใน
4 ผู้บริหารองค์กร
(นายสมิง บุญมาก)
นายกเทศมนตรีตำบลบึงงาม
โทร : 083-3432798
(นายสมิง บุญมาก)
นายกเทศมนตรีตำบลบึงงาม
โทร : 083-3432798
(นางสายสมร ปากดี)
ปลัดเทศบาลตำบลบึงงาม
(นางสายสมร ปากดี)
ปลัดเทศบาลตำบลบึงงาม
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 126
เมื่อวาน 166
เดือนนี้ 1,867
เดือนที่แล้ว 2,583
ทั้งหมด 5,375