เทศบาลตำบลบึงงาม call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล

บึงงาม
อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบึงงาม หมู่ 12 อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ รหัสไปรษณีย์ 38220 โทรศัพท์/ โทรสาร 042-416025

Social Network
account_box สมาชิกสภา
นายพรมมา หนูตอ
ประธานสภาเทศบาลตำบลบึงงาม
นายพรมมา หนูตอ
ประธานสภาเทศบาลตำบลบึงงาม
นายวิไล สุขี่
รองประธานสภาเทศบาลตำบลบึงงาม
นายวิไล สุขี่
รองประธานสภาเทศบาลตำบลบึงงาม
นายสัญญา เถาว์ชาลี
สมาชิกสภาเขต ๑
โทร : 063-1567478
นายสัญญา เถาว์ชาลี
สมาชิกสภาเขต ๑

โทร : 063-1567478
นายประสมชัย พันธุ์สุวรรณ
สมาชิกสภาเขต ๑
นายประสมชัย พันธุ์สุวรรณ
สมาชิกสภาเขต ๑
นางอนงค์ สอนโพธิ์
สมาชิกสภาเขต ๑
โทร : 095-3039859
นางอนงค์ สอนโพธิ์
สมาชิกสภาเขต ๑

โทร : 095-3039859
นายประเสริฐ โพธิ์สา
สมาชิกสภาเขต ๑
โทร : 090-4312368
นายประเสริฐ โพธิ์สา
สมาชิกสภาเขต ๑

โทร : 090-4312368
นายบุญสงค์ สร้อยนุสนธ์
สมาชิกสภาเขต ๑
โทร : 088-1504585
นายบุญสงค์ สร้อยนุสนธ์
สมาชิกสภาเขต ๑

โทร : 088-1504585
นางวรรณทอง เสียงเพราะ
สมาชิกสภา เขต 1
โทร : 080-8059379
นางวรรณทอง เสียงเพราะ
สมาชิกสภา เขต 1

โทร : 080-8059379
นางจันทร์สุดา เมฆคุณ
สมาชิกสภา เขต ๒
โทร : 098-5906372
นางจันทร์สุดา เมฆคุณ
สมาชิกสภา เขต ๒

โทร : 098-5906372
นายประจวบ แสนโคตร
สมาชิกสภา เขต ๒
โทร : 087-2524879
นายประจวบ แสนโคตร
สมาชิกสภา เขต ๒

โทร : 087-2524879
นางพัสนี เกษรล้ำ
สมาชิกสภา เขต ๒
โทร : 0985160461
นางพัสนี เกษรล้ำ
สมาชิกสภา เขต ๒

โทร : 0985160461
นายธวัชชัย ปานาง
สมาชิกสภา เขต 2
โทร : 087-2344821
นายธวัชชัย ปานาง
สมาชิกสภา เขต 2

โทร : 087-2344821
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายลือทัย นามศรี)
นายกเทศมนตรีตำบลบึงงาม
โทร : 080-006-7522
(นายลือทัย นามศรี)
นายกเทศมนตรีตำบลบึงงาม
โทร : 080-006-7522
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 235