เทศบาลตำบลบึงงาม call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล

บึงงาม
อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบึงงาม อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นางสายสมร ปากดี
ปลัดเทศบาลตำบลบึงงาม
โทร : 081-9746405
นางรัศมี พลรัตน์
รองปลัดเทศบาลตำบลบึงงาม
โทร : 080-7463469
นางถนอม เสียระหัง
หัวหน้าปลัดเทศบาลตำบลบึงงาม
โทร : 0819549411
นายชัยรัตน์ กุมพล
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 087-8044845
นางสายสมร ปากดี
ปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนตำแหน่งผู้อวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
โทร : 081-9746405
นางรัชนีวรรณ์ ศรีบุญเรือง
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 080-1943968