messager
 
เทศบาลตำบลบึงงาม call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล

บึงงาม
อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบึงงาม อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
account_box กองช่าง
นายชัยรัตน์ กุมพล
ผู้อำนวยการกองช่าง
สายด่วนผู้บริหาร : 0878044845
นายเจษฎา ลินทอง
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
สายด่วนผู้บริหาร : 0909287039
นายเจมส์ศักดิ์ มาดี
ผ.ช.เจ้าพนักงานธุรการ
สายด่วนผู้บริหาร : 0659572324
นายธีรวัฒน์ พันธุ์สุวรรณ
จ้างเหมาบริการผลิตน้ำประปา
สายด่วนผู้บริหาร : 0611385012
นายไพรวรรณ วงค์โพธิ์สา
จ้างเหมาบริการผลิตน้ำประปา
สายด่วนผู้บริหาร : 0986325320
นายไพรัตน์ ปานาง
จ้างเหมาบริการผลิตน้ำปะปา
สายด่วนผู้บริหาร : 0955673787
นายชาติชาย จิตจักร
จ้างเหมาบริการช่างไฟฟ้า
นายบุญมี แคล่วคล่อง
จ้างเหมาบริการผลิตน้ำปะปา
สายด่วนผู้บริหาร : 0883419882
นายประจักร โคตรพิมพ์
จ้างเหมาดูแลระบบน้ำประปา
สายด่วนผู้บริหาร : 0810929848
นายสาคร พาละ
พนักงานขับรถกระเช้า
สายด่วนผู้บริหาร : 0935701290