messager
 
เทศบาลตำบลบึงงาม call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล

บึงงาม
อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบึงงาม อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเทศบาลตำบลบึงงาม เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำปีภาษี ๒๕๖๗ ครั้งที่๒ grade
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : pageview24
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2567 | เปิดอ่าน : pageview33
รายงานงบการเงิ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2567 | เปิดอ่าน : pageview27
ประกาศห้ามเผาในที่โล่งทุกประเภท poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มีนาคม 2567 | เปิดอ่าน : pageview32
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มีนาคม 2567 | เปิดอ่าน : pageview32

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางงานถนนลูกรัง grade
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤษภาคม 2567 | เปิดอ่าน : pageview18
O15 ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประกาศการเผยแพร่ราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง(อาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่2/2566) poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2567 | เปิดอ่าน : pageview43
O15 ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2567 | เปิดอ่าน : pageview35
O15 ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 ของเทศบาลตำบลบึงงาม poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2567 | เปิดอ่าน : pageview38
ประกาศเทศบาลตำบลบึงงาม เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2566 | เปิดอ่าน : pageview43

folder งบประมาณรายจ่ายประจำปี
folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2567 | เปิดอ่าน : pageview30
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง grade
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2567 | เปิดอ่าน : pageview24
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2567 | เปิดอ่าน : pageview29
แผนการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลบึงงาม ประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2567 | เปิดอ่าน : pageview41
แผนการจัดซื้อจัดจ้างจัดหาพัสดุ ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2565 | เปิดอ่าน : pageview49

ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม