messager
 
เทศบาลตำบลบึงงาม call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล

บึงงาม
อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบึงงาม อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง2
วันที่ เลขที่ เรื่อง
25 มีนาคม 2567
O15 ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประกาศการเผยแพร่ราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง(อาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่2/2566) grade โดย : adminเปิดอ่าน : 24
25 มีนาคม 2567
O15 ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง grade โดย : adminเปิดอ่าน : 19
22 มีนาคม 2567
O15 ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 ของเทศบาลตำบลบึงงาม grade โดย : adminเปิดอ่าน : 19
22 พฤศจิกายน 2566
ประกาศเทศบาลตำบลบึงงาม เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง poll โดย : adminเปิดอ่าน : 27
17 มีนาคม 2566
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง poll โดย : adminเปิดอ่าน : 73
19 ตุลาคม 2565
ประกาศเทศบาลตำบลบึงงาม เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll โดย : adminเปิดอ่าน : 65
11 กรกฎาคม 2565
ประชาสัมพันธ์รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ประจำเดือน เมษายน) poll โดย : adminเปิดอ่าน : 77
11 กรกฎาคม 2565
ประชาสัมพันธ์รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ประจำเดือน พฤษภาคม) poll โดย : adminเปิดอ่าน : 65
11 กรกฎาคม 2565
ประชาสัมพันธ์รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ประจำเดือน มิถุนายน) poll โดย : adminเปิดอ่าน : 93
30 มีนาคม 2565
โครงการพิจารณาราคากลางงานก่อสร้าง poll โดย : adminเปิดอ่าน : 165
5 พฤศจิกายน 2564
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน ประจำปีงบประมาณ 2564 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4] poll โดย : adminเปิดอ่าน : 35
5 พฤศจิกายน 2564
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม ประจำปีงบประมาณ 2564 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4] [ไฟล์5] poll โดย : adminเปิดอ่าน : 29
5 พฤศจิกายน 2564
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม ประจำปีงบประมาณ 2564 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] poll โดย : adminเปิดอ่าน : 41
5 พฤศจิกายน 2564
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม ประจำปีงบประมาณ 2564 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] poll โดย : adminเปิดอ่าน : 29
5 พฤศจิกายน 2564
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน ประจำปีงบประมาณ 2564 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] poll โดย : adminเปิดอ่าน : 33
5 พฤศจิกายน 2564
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4] [ไฟล์5] [ไฟล์6] [ไฟล์7] [ไฟล์8] poll โดย : adminเปิดอ่าน : 193
17 มิถุนายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านคำสมบูรณ์ หมู่ที่ 3 สายบ้านนายคำไพร การสำเนียง (ก่อสร้าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll โดย : adminเปิดอ่าน : 259
15 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายไหล่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หาดคำสมบูรณ์ โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 1 เมตร ยาว 2,568 เมตร หนา 0.15 เมตร poll โดย : adminเปิดอ่าน : 359
15 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหาดคำสมบูรณ์ กว้าง 5 เมตร ยาว 400 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,000 ตารางเมตร poll โดย : adminเปิดอ่าน : 365
1 - 19 (ทั้งหมด 19 รายการ) 1