เทศบาลตำบลบึงงาม call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล

บึงงาม
อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบึงงาม อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file เทศบัญญัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลบึงงาม เรื่อง การโอนเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 13-16/2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลบึงงาม เรื่องแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
photo ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนภายในเขตเทศบาลตำบลบึงงามเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืด ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file ประกาศสภาเทศบาลตำบลบึงงาม เรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงงาม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41
insert_drive_file รายงานการตรวจสอบการเงินของเทศบาลตำบลบึงงาม งบแสดงฐานะการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 75
photo มอบหมายหน้าที่บันทึกข้อมูลการจัดบริการสาธารณะ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 48
photo วินัยและการรักษาวินัยข้าราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 59
photo รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 98
photo ประชาคมทำแผน10หมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลบีงงาม poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 83
insert_drive_file ประกาศเทศบาตำบลบึงงาม poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 95
photo ประชาสัมพันธ์โครงการบริการรับชำระค่าน้ำประปา นอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 77
photo ประกาศเทศบาลตำบลบึงงาม เรื่องประชาสัมพันธ์การรับโอนย้ายพนักงานเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 92
insert_drive_file ประกาศเทศบาตำบลบึงงาม poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 84
insert_drive_file ประกาศงานก่อสร้างสำหรับโครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต สายจากบ้านโสกโพธิ์ หมู่ที่ 5 ไปบ้านโนนสวนปอเหนือ หมู่ที่ 14 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 141
insert_drive_file การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 145
photo วันที่ 21 ธันวาคม 2564 โครงการอบรมให้ความรู้พัฒนาศักยภาพบุคลากรเทศบาลตำบลบึงงาม ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 63
insert_drive_file ประเทศบาลสำเนางบแสดงหลักฐานการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 164
photo ประกาศเทศบาลตำบลบึงงาม เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54
photo ประกาศ(เพิ่มเติม)เทศบาลตำบลบึงงาม poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 156
1 - 20 (ทั้งหมด 47 รายการ) 1 2 3