เทศบาลตำบลบึงงาม call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล

บึงงาม
อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบึงงาม หมู่ 12 อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ รหัสไปรษณีย์ 38220 โทรศัพท์/ โทรสาร 042-416025

Social Network
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศรายรับและรายจ่ายของผู้สมัครเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38 |
photo ประชาสัมพันธ์ขอแจ้งเตือนให้ประชาชนในเขตพื้นที่สำรวจ อาคารบ้านเรือน และป้ายประชาสัมพันธ์ขนาดใหญ่ให้มีสภาพความมั่นคงและแข็งแรง poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
photo ประกาศเทศบาลตำบลบึงงาม เรื่องการมอบอำนาจของนายกเทศมนตรี ให้รองนายกเทศมนตรี และปลัดเทศบาล เป็นผุ้ปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลบึงงาม poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 59 |
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบึงงาม (นายกเทศมนตรี) poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 74 |
insert_drive_file ประกาศคำสั่ง จังหวัดบึงกาฬ ยกระดับมาตรการคุมเข้มโควิด-19 ตามแนวทาง ศบค. สรุปมาตรการต่างๆ ดังนี้ ห้ามการดำเนินการหรือจัดกิจกรรมที่เสี่ยงต่อการแพร่โรค poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 185 |
insert_drive_file ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบึงงาม ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 62 |
insert_drive_file ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลบึงงามที่ได้รับสมัครเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครเลือกตั้ง poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 130 |
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบึงงาม poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 125 |
photo ประกาศเทศบาลตำบลบึงงาม เรื่อง รับโอน ย้าย พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 154 |
insert_drive_file ประกาศผลคะแนนการประเมิณคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบึงงาม ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 185 |
insert_drive_file ประกาศจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29 |
insert_drive_file ประกาศช่องทางรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเทศบาลตำบลบึงงามประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22 |
insert_drive_file ประกาศใช้คู่มือปฏิบัติการจัดการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเทศบาลตำบลบึงงามประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17 |
1 - 13 (ทั้งหมด 13 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายลือทัย นามศรี)
นายกเทศมนตรีตำบลบึงงาม
โทร : 080-006-7522
(นายลือทัย นามศรี)
นายกเทศมนตรีตำบลบึงงาม
โทร : 080-006-7522
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 760