เทศบาลตำบลบึงงาม call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล

บึงงาม
อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบึงงาม อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
photo วินัยและการรักษาวินัยข้าราชการ
เผยแพร่วันที่ : 20 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
photo รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38
photo ประชาคมทำแผน10หมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลบีงงาม poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39
insert_drive_file ประกาศเทศบาตำบลบึงงาม poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50
photo ประชาสัมพันธ์โครงการบริการรับชำระค่าน้ำประปา นอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45
photo ประกาศเทศบาลตำบลบึงงาม เรื่องประชาสัมพันธ์การรับโอนย้ายพนักงานเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 51
insert_drive_file ประกาศเทศบาตำบลบึงงาม poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41
insert_drive_file ประกาศงานก่อสร้างสำหรับโครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต สายจากบ้านโสกโพธิ์ หมู่ที่ 5 ไปบ้านโนนสวนปอเหนือ หมู่ที่ 14 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 100
insert_drive_file การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 97
photo วันที่ 21 ธันวาคม 2564 โครงการอบรมให้ความรู้พัฒนาศักยภาพบุคลากรเทศบาลตำบลบึงงาม ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
insert_drive_file ประเทศบาลสำเนางบแสดงหลักฐานการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 116
photo ประกาศเทศบาลตำบลบึงงาม เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 3 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
photo ประกาศ(เพิ่มเติม)เทศบาลตำบลบึงงาม poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 111
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลบึงงาม งานก่อสร้างสำหรับโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโสกโพธิ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 110
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 113
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลบึงงามอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
insert_drive_file ประกาศราคากลางในการจ้างก่อสร้าง ม.5 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 67
insert_drive_file ประกาศราคากลางในการจ้างก่อสร้าง ม.3 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 76
photo กำหนดอัตราเงินเพิ่มสำหรับพนักงานจ้างผู้ปฏิบัติงานที่มีลักษณะเป็นการเสี่ยงภัยต่อสุขภาพ ของเทศบาลตำบลบึงงาม poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 329
insert_drive_file ประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลบึงงาม poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 144
1 - 20 (ทั้งหมด 40 รายการ) 1 2