messager
 
เทศบาลตำบลบึงงาม call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล

บึงงาม
อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบึงงาม อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเทศบาลตำบลบึงงาม เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำปีภาษี ๒๕๖๗ ครั้งที่๒
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
รายงานงบการเงิ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
ประกาศห้ามเผาในที่โล่งทุกประเภท poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
ภาษีป้ายใหม่ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29
ประกาศรายชื่อผู้อยู่ในข่ายที่ต้องชำระภาษีป้าย ประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37
ขอขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกส้ราง ภ.ด.ส.๓ เพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษีและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33
find_in_page ขออนุญาตประชาสัมพันธ์โครงการออกให้บริการรับชำระค่าน้ำประปาหมู่บ้าน ประจำเดือนธันวาคม 2566 ตารางกำหนดการ ให้บริการประชาชนนอกสถานที่ระหว่างวันที่ 24 มกราคมถึงวันที่ 31 มกราคม poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
ประกาศเทศบาลตำบลบึงงาม เรื่องการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33
ภาษีและสิ่งปลูกสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40
ประกาศเทศบาลตำบลบึงงาม ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อ เทศบาลตำบลบึงงาม พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44
ประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 94
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะและกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ poll
เผยแพร่วันที่ : 24 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 96
find_in_page รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 145
จำนวนกิจกรรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเพื่อส่งเสริมการผลิต การบริโภค และบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36
จำนวนกิจกรรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาผุ่นละออกขนาดเล็ก PM2.5 และไฟป่า หมอกควัน poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33
ประชาสัมพันธ์สื่อรณรงค์ป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37
ประชาสัมพันธ์ โรคพิษสุนัขบ้า poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32
ประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42
1 - 20 (ทั้งหมด 85 รายการ) 1 2 3 4 5