เทศบาลตำบลบึงงาม call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล

บึงงาม
อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบึงงาม อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลาง   ประกาศเชิญชวน   ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา  
rss_feed โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นบริเวณลำห้วยหนิง หมู่ที่ 14 บ้านโนนสวนปอเหนือ ตำบลบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ปฎิบัติงานขับรถกระเช้าไฟฟ้า (กองช่าง) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed ซื้อโครงการอาหารเสริม (นม) กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านโนนสวรรค์ บริเวณห้วยบ่อยาง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed จ้างค่าจ้างเหมาบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน(ปรุงสำเร็จ) ปรำจำเดือนพฤศจิกายน 2566 ประจำภาคเรียนที่ 2/2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed โครงการก่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยหินลาด หมู่ที่ 16 สายข้างสวนยางพารานายดาวเทียม โทเสริฐ ถึง สวนยางพารานายปราณี ลุนอุบล แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 33
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านโสกพอก หมู่ที่ 5 สายจากหน้าบ้านนางสรัชนา เด่นดวง ถึง อ่างเก็บน้ำบึงโขงหลง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 34
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงถนน สายแยก ทช.บก. หมู่ที่ 3 บ้านคำสมบูรณ์ - อ่างเก็บน้ำบึงโขงหลง หมู่ที่ 1 บ้านดอนกลาง ตำบลบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านโนนสวนปอเหนือ หมู่ที่ 14 สายหน้าบ้านนายทิพย์ แถลงศรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงผิวราจรคอนเกรีตเสริมเหล็กเป็นแอสฟัลท์คอนกรีต พร้อมขยายไหล่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสวนปอ หมู่ที่ 6 สายหน้าบ้านนายชัยยงค์ ปัททุมหน้าบ้านนายนิวัตน์ ชายขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 32
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนลูกรัง เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านโสกโพธิ์ สายข้างโรงน้ำดื่มชุมชุนถึงข้างสวน นายธวัธชัย ปานาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed จ้างโครงการก่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยหินลาด หมู่ที่ 16 สายข้างสวนยางพารานายดาวเทียม โทเสริฐ ถึง สวนยางพารานายปราณี ลุนอุบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในเขตเทศบาลตำบลบึงงาม สายหมู่ที่ 7 บ้านนาขามจากสะพานทางหลวงถึงทางไปบ้านหนองปะต่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 16
rss_feed โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในเขตเทศบาลตำบลบึงงาม สายหมู่ที่ 7 บ้านนาขามจากสะพานทางหลวงถึงทางไปบ้านหนองปะต่าง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 23
rss_feed โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในเขตเทศบาลตำบลบึงงาม สายหมู่ที่ 7 บ้านนาขามจากสะพานทางหลวงถึงทางไปบ้านหนองปะต่าง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 24
rss_feed จ้างจ้้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฎิบัติงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล(คนงานประจำรถขยะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 35
rss_feed จ้างเหมาบริการปฎิบัติงานช่วยเหลืองานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 45
rss_feed จ้างจ้้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฎิบัติงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล(คนงานประจำรถขยะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 15
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโสกโพธิ์ หมู่ที่ 4 สายข้างโรงน้ำดื่มชุมชนถึงข้างสวน นายธวัชชัย ปานานาง (งบจ่ายขาดเงินทุนสำรองเงินสะสมประจำปี 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 26
rss_feed ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฎิบัติงานช่วยเหลือด้านธุรการ งานพิมพ์เอกสาร และงานบันทึกข้อมูล (กองการศึกษา) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 38
rss_feed โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโสกโพธิ์ หมู่ที่ 4 สายข้างโรงน้ำดื่มชุมชนถึงข้างสวน นายธวัชชัย ปานานาง (งบจ่ายขาดเงินทุนสำรองเงินสะสมประจำปี 2566) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 29
rss_feed ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (กองช่าง) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 82
rss_feed ค่าวัสดุอื่นๆ (กองช่าง) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 32
rss_feed ค่าจ้างเหมาบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ (กองช่าง) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 45
rss_feed ค่าวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 21
rss_feed ค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศบาลประจำปีงบประมาณ 2567 เทสกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ (สำนักปลัด) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 24 ตุลาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 21
rss_feed ค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง (สำนักปลัด) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 24 ตุลาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 18
rss_feed ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าถ่่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือฯ (สำนักปลัด) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 24 ตุลาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 21
rss_feed ซื้ออุปกรณ์ โครงการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสวนปอประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 30
rss_feed ซื้อจัดซื้อน้ำมันตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 15
rss_feed ประกวดราคาซื้อโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเกาะดอนโพธิ์ โดยติดตั้งโคมไฟถนนปรับความสูงได้ด้วยเฟืองสะพานพร้อมโคมไฟถนนแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 26
rss_feed วัสดุสำนักงาน (กองคลัง) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 27
rss_feed วัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 29
rss_feed ครุภัณฑ์สำนักงาน (กองคลัง) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 29
rss_feed ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 23
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านคำสมบูรณ์ หมูที่ 3 จำนวน 3 สาย แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 28
rss_feed วัสดุสำนักงาน(กองคลัง) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 21
rss_feed วัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 25
rss_feed โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้แก่คนพิการในเขตเทศบาลตำบลบึงงาม แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 30
rss_feed โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูป บ้านนาขาม หมู่ที่ 7 สายหน้าบ้าน นายสมพิศ ไชยฤทธิ์ ถึง หน้าบ้านนางชม เพชรสมบัติ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 23
rss_feed โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมเสาธง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านโสกโพธ์ หมู่ที่ 4 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 20
rss_feed ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านบึงเจริญ หมู่ที่ 8 สายบ้านนายเปื้อง แก้วพิลา ถึง สวนยางนางหนู ยอดสำโรง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 24
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 10 สายหน้าบ้านนางหนู ชาไทย แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 17
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 10 ถึง บ้านทรายทอง ตำบลบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 20
rss_feed โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านโนนสวนปอเหนือ หมู่ที่ 14 สายหน้าบ้านนายทิพย์ แถลงศรี แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 23
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านเทพบันดาล หมู่ที่ 15 สายหน้าบ้านนางบุญโฮม อาจฉกรรจ์ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 30
rss_feed โครงการก่อสร้างห้องน้ำ สำนักงานเทศบาลตำบลบึงงาม อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ พื้นที่ไม่น้อยกว่า 27 ตรางเมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย (ตามแบบเทศบาลตำบลบึงงามกำหนด) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 21
rss_feed โครงการก่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยหินลาด หมู่ที่ 16 สายข้างสวนยางพารานายดาวเทียม โทเสริฐ ถึง สวนยางพารานายปราณี ลุนอุบล แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 17
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 4 บ้านโสกโพธิ์ ตำบลบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 21
1 - 50 (ทั้งหมด 415 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9