เทศบาลตำบลบึงงาม call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล

บึงงาม
อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบึงงาม หมู่ 12 อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ รหัสไปรษณีย์ 38220 โทรศัพท์/ โทรสาร 042-416025


บริการข้อมูล
check_circle สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลทั่วไป


สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานสำคัญของเทศบาลตำบลบึงงาม

1.  ด้านกายภาพ 

1.1  ลักษณะที่ตั้ง   เทศบาลตำบลบึงงามได้รับการยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบล

บึงโขงหลง  เมื่อวันที่  7  เดือนเมษายน  พ.ศ.2555  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  เมื่อวันที่  7 เมษายน  พ.ศ.2555  เทศบาลตำบลบึงงามตั้งอยู่ห่างจากจังหวัดบึงกาฬ ประมาณ 90 กิโลเมตร  ห่างจากจังหวัดหนองคาย    ประมาณ 190 กิโลเมตร  และห่างจากจังหวัดนครพนม  ประมาณ  114  กิโลเมตร  มีหมู่บ้านในเขตพื้นที่  จำนวน  10  หมู่บ้าน หมู่บ้านที่ไกลที่สุดอยู่ห่างจากอำเภอประมาณ  13 กิโลเมตร  พื้นที่ปกครองของเทศบาลตำบลบึงงามเนื้อที่โดยประมาณ  77.64 ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  48,525  ไร่  

 1.2  ลักษณะภูมิประเทศ

เป็นที่ราบลุ่ม  มีพื้นที่ติดกับแหล่งน้ำบึงโขงหลง ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำอันดับที่  

1098  ของโลก  ประชาชนใช้ประโยชน์ในการทำการเกษตร  เพาะปลูกข้าว  และใช้ในการอุปโภค  

อาณาเขตติดต่อมีดังนี้      

 ทิศเหนือ        จดเขต  อบต.โสกก่าม  อำเภอเซกา และ อบต.ท่าดอกคำ อำเภอบึงโขงหลง 

 ทิศใต้             จดเขต  อบต.โพธิ์หมากแข้ง  อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ  

 ทิศตะวันออก จดเขต  ทต.บึงโขงหลง  อบต.โพธิ์หมากแข้ง และ อบต.ดงบัง อำเภอบึงโขงหลง 

 ทิศตะวันตก   จดเขต  อบต.โพธิ์หมากแข้ง  อำเภอบึงโขงหลง และ อบต.เซกา  อำเภอเซกา

6 พฤศจิกายน 2563
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลทั่วไป

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานสำคัญของเทศบาลตำบลบึงงาม

1.  ด้านกายภาพ 

1.1  ลักษณะที่ตั้ง   เทศบาลตำบลบึงงามได้รับการยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบล

บึงโขงหลง  เมื่อวันที่  7  เดือนเมษายน  พ.ศ.2555  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  เมื่อวันที่  7 เมษายน  พ.ศ.2555  เทศบาลตำบลบึงงามตั้งอยู่ห่างจากจังหวัดบึงกาฬ ประมาณ 90 กิโลเมตร  ห่างจากจังหวัดหนองคาย    ประมาณ 190 กิโลเมตร  และห่างจากจังหวัดนครพนม  ประมาณ  114  กิโลเมตร  มีหมู่บ้านในเขตพื้นที่  จำนวน  10  หมู่บ้าน หมู่บ้านที่ไกลที่สุดอยู่ห่างจากอำเภอประมาณ  13 กิโลเมตร  พื้นที่ปกครองของเทศบาลตำบลบึงงามเนื้อที่โดยประมาณ  77.64 ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  48,525  ไร่  

 1.2  ลักษณะภูมิประเทศ

เป็นที่ราบลุ่ม  มีพื้นที่ติดกับแหล่งน้ำบึงโขงหลง ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำอันดับที่  

1098  ของโลก  ประชาชนใช้ประโยชน์ในการทำการเกษตร  เพาะปลูกข้าว  และใช้ในการอุปโภค  

อาณาเขตติดต่อมีดังนี้      

 ทิศเหนือ        จดเขต  อบต.โสกก่าม  อำเภอเซกา และ อบต.ท่าดอกคำ อำเภอบึงโขงหลง 

 ทิศใต้             จดเขต  อบต.โพธิ์หมากแข้ง  อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ  

 ทิศตะวันออก จดเขต  ทต.บึงโขงหลง  อบต.โพธิ์หมากแข้ง และ อบต.ดงบัง อำเภอบึงโขงหลง 

 ทิศตะวันตก   จดเขต  อบต.โพธิ์หมากแข้ง  อำเภอบึงโขงหลง และ อบต.เซกา  อำเภอเซกา

6 พฤศจิกายน 2563

บุคลากรภายใน
4 ผู้บริหารองค์กร
(นายสมิง บุญมาก)
นายกเทศมนตรีตำบลบึงงาม
โทร : 083-3432798
(นายสมิง บุญมาก)
นายกเทศมนตรีตำบลบึงงาม
โทร : 083-3432798
(นางสายสมร ปากดี)
ปลัดเทศบาลตำบลบึงงาม
(นางสายสมร ปากดี)
ปลัดเทศบาลตำบลบึงงาม
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 116
เมื่อวาน 156
เดือนนี้ 1,857
เดือนที่แล้ว 2,573
ทั้งหมด 5,365