ชื่อเรื่อง : ประกวดราคาซื้อโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเกาะดอนโพธิ์ โดยติดตั้งโคมไฟถนนปรับความสูงได้ด้วยเฟืองสะพานพร้อมโคมไฟถนนแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กำลังแสดงไฟล์....