messager
 
เทศบาลตำบลบึงงาม call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล

บึงงาม
อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบึงงาม อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
cast ประกาศราคากลาง-RSS
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น บก.ถ. 42 - 008 สายจาก หมู่ที่ 3 บ้านคำสมบูรณ์ ไป บ้านไทเสรี อำเภอเภอเซก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed ประกวดราคาซื้อโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเกาะดอนโพธิ์ โดยติดตั้งโคมไฟถนนปรับความสูงได้ด้วยเฟืองสะพานพร้อมโคมไฟถนนแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 6 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 53
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านนาขาม สายสามแยกข้างบ้าน นางสมยศ ดพธิ์ภา ถึงสะพานทางหลวงชนบท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 42
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนลูกรังเป้นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมุ่ที่ 3 บ้านคำสมบูรณ์ เชื่อมต่อ หมุ่ที่8 บ้านบึงเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 54
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านบึงเจริญ หมู่ที่ 8 สายข้างบ้านนายประสิทธิ์ คำทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 46
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนลูกรังเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านโสกโพธิ์ สายโรงน้ำดื่มชุมชนหมู่บ้านถึงข้างสวนนายธวัชชัย ปานาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 38
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโสกพอก หมู่ที่ 5 สายหน้าบ้านนายสายทอง จันดา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 42
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาขาม หมู่ทีี่ 7 สายหน้าเมรุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 43
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านนาขาม สายสามแยกข้างบ้านนางสมยศ โพธิ์ภา ถึงสะพานทางหลวงชนบท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 39
rss_feed จ้างโครงการก่่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านเทพบันดาล หมู่ที่ 15 สายหน้าบ้าน นางบล ผลจันทร์ ถึงบ้านโสกพอกหมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 50
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไปเมรุบ้านโสกโพธิ์ หมุที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 50
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเทพบันดาล หมูที่ 15 ถึงบ้านโนนสวนปอ หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 39
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นบริเวณลำห้วยหนิง ตำบลบึงโขงหลง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 39
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในเขตเทศบาลตำบลบึงงาม (สายบ้านโนนสวนปอเหนือ หมู่ที่ 14 บริเวณหน้าวัดหนองโสน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 41
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในเขตเทศบาลตำบลบึงงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 51
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านโสกพอก หมู่ที่ 5 สายหนาบ้านนายลำพอง ผลจันทร์ ถึงสวนยางพารานายประดับ คำเกิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 46
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วยหินลาด หมู่ที่ 16 สายข้างศาลาประชาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 81
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วยหินลาด หมู่ที่ 16 สายข้างสวนยางนายดาวเทียม โทเสริฐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 35
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่10 บ้านโนนสวรรค์ ถึง หมู่ที่ 6บ้านโนนสวนปอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 44
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสวนปอเหนือ หมู่ที่ 14 อ.บึงโขงหลง ไปบ้านหนองปะต่าง อ.เซกา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 37
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างขยายไหล่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนสวนปอเหนือ หมู่ที่ 14 สายหน้าบ้านณรงค์ จันทะคาม ถึงโรงเรียนบ้านนาขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 38
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมด้วยแอสฟัสท์คอนกรีต สายหมู่ที่ 4 บ้านโสกโพธิ์ถึงโรงเรียนบ้านนาขามโนนสวนปอ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 50
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาของเทศบาลตำบลบึงงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 53
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหาดคำสมบูรณ์และเกาะดอนโพธิ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 48
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมด้วยแอสฟัสท์คอนกรีต สายหมู่ที่ 4 บ้านโสกโพธิ์ถึงโรงเรียนบ้านนาขามโนนสวนปอ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 55
rss_feed ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 31
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับบ่อบาดาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 63
rss_feed จ้างรายจ่างเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ(ค่าจ้างเหมาบริการ) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 54
rss_feed จ้างรายจ่างเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ(ค่าจ้างเหมาบริการ) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 57
rss_feed จ้างรายจ่างเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ(ค่าจ้างเหมาบริการ) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 54
rss_feed จ้างรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ(ค่าจ้างเหมาบริการ) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 57
rss_feed จ้างรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ(ค่าจ้างเหมาบริการ) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 50
rss_feed จ้างรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ(ค่าจ้างเหมาบริการ) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 72
rss_feed จ้างรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ(ค่าจ้างเหมาบริการ) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 55
rss_feed จ้างรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ(ค่าจ้างเหมาบริการ) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 50
rss_feed จ้างรายจ่างเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ(ค่าจ้างเหมาบริการ) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 58
rss_feed จ้างรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 54
rss_feed จ้างรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ค่าจ้างเหมาบริการ(งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 50
rss_feed จ้างรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ค่าจ้างเหมาบริการ(งานระดับก่อนวัยเรียน การศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 52
rss_feed จ้างรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ค่าจ้างเหมาบริการ(งานระดับก่อนวัยเรียน การศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 55
rss_feed จ้างรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ค่าจ้างเหมาบริการ(งานบริหารงานคลัง กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 60
rss_feed จ้างรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ค่าจ้างเหมาบริการ(งานบริหารงานคลัง กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 60
rss_feed จ้างรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ค่าจ้างเหมาบริการ(งานบริหารงานคลัง กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 56
rss_feed จ้างโครงการอาหารกลางวันประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 54
rss_feed จ้างโครงการอาหารกลางวันประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 54
rss_feed จ้างโครงการอาหารกลางวันประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 48
rss_feed ซื้อโครงการอาหารเสริม (นม ) (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 65
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโสกโพธิ์ หมู่ที่ 4 สายหน้าบ้านนายไหล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 64
rss_feed จ้างปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต ม.4 บ้านโสกโพธิ์ สายแยก ทช.บก.4011 หน้าศาลปู่อือลือร้อยปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 5 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 87
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเส้นทางคมนาคม ถนนสายเชื่อมต่อระหว่างบ้านโสกพอก หมู่ที่ 5- บ้านโสกโพธิ์ หมู่ที่ 4 (สายหลังโรงเรียนบ้านโสกพอก-บ้านโสกโพธิ์) พร้อมติดตั้ง GUARD RAIL) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 76
1 - 50 (ทั้งหมด 127 รายการ) 1 2 3