เทศบาลตำบลบึงงาม call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล

บึงงาม
อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบึงงาม อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
account_circle ข้อมูลผู้บริหาร
นายลือทัย นามศรี
นายกเทศมนตรีตำบลบึงงาม
สายด่วนผู้บริหาร : 080-006-7522
นายเกิ่ง โคตรพิมพ์
รองนายกเทศมนตรีตำบลบึงงาม
สายด่วนผู้บริหาร : 065-0567053
นายบุสดี ศิริ
รองนายกเทศมนตรี
สายด่วนผู้บริหาร : 04216025
นายไมตรี แสนสุขเลิศ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลบึงงาม
สายด่วนผู้บริหาร : 087-063-4748
นายปรีชา แสงคำ
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลบึงงาม
สายด่วนผู้บริหาร : 080-75624272
นางสายสมร ปากดี
ปลัดเทศบาลตำบลบึงงาม
สายด่วนผู้บริหาร : 081-9746405
นางรัศมี พลรัตน์
รองปลัดเทศบาลตำบลบึงงาม
สายด่วนผู้บริหาร : 080-7463469