messager
 
เทศบาลตำบลบึงงาม call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล

บึงงาม
อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบึงงาม อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
folder คำสั่งเทศบาลตำบลบึงงาม
คำสั่งเทศบาลตำบลบึงงาม เรื่องแต่งตั้งผุ้รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรี poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 198
คำสั่่งเทศบาลตำบลบึงงาม เรื่องมอบอำนาจนายกเทศมนตรีให้รองนายกเทศมนตรีปฎิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 212
คำสั่งแต่งตั่งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 279
คำสั่งแต่งตั้งผุ้ปฎิบัติราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 183
คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 24 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 381
คำสั่งแต่งตั้งผุ้ปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล 254/2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 207
คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผุ้อำนวยการกองคลัง 107/2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 203
คำสั่งเทศบาลตำบลบึงงาม มอบหมายให้พนักงานเทศบาลเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียนพาณิชย์ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 260
คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผุ้อำนวยการกองคลัง poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 209
คำสั่งมอบหมายงานในหน้าที่ให้รองปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่แทนปลัดเทศบาล 88/2559 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 259
คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาผู้อำนวยการกอง หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 203
1 - 11 (ทั้งหมด 11 รายการ) 1