เทศบาลตำบลบึงงาม call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล

บึงงาม
อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบึงงาม หมู่ 12 อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ รหัสไปรษณีย์ 38220 โทรศัพท์/ โทรสาร 042-416025

Social Network
folder คำสั่งเทศบาลตำบลบึงงาม
insert_drive_file คำสั่่งเทศบาลตำบลบึงงาม เรื่องมอบอำนาจนายกเทศมนตรีให้รองนายกเทศมนตรีปฎิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 71 |
photo คำสั่งเทศบาลตำบลบึงงาม เรื่องแต่งตั้งผุ้รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรี poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 66 |
photo คำสั่งแต่งตั่งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 63 |
photo คำสั่งแต่งตั้งผุ้ปฎิบัติราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54 |
photo คำสั่งแต่งตั้งผุ้ปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล 254/2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 55 |
photo คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 24 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 57 |
photo คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผุ้อำนวยการกองคลัง 107/2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 56 |
photo คำสั่งเทศบาลตำบลบึงงาม มอบหมายให้พนักงานเทศบาลเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียนพาณิชย์ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 59 |
photo คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผุ้อำนวยการกองคลัง poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54 |
photo คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาผู้อำนวยการกอง หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 57 |
photo คำสั่งมอบหมายงานในหน้าที่ให้รองปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่แทนปลัดเทศบาล 88/2559 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 57 |
1 - 11 (ทั้งหมด 11 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายลือทัย นามศรี)
นายกเทศมนตรีตำบลบึงงาม
โทร : 080-006-7522
(นายลือทัย นามศรี)
นายกเทศมนตรีตำบลบึงงาม
โทร : 080-006-7522
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 232