messager
 
เทศบาลตำบลบึงงาม call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล

บึงงาม
อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบึงงาม อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
folder การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 6 เดือน) poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2566 | เปิดอ่าน : 48
ประกาศการกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของเทศบาล ครั้งที่ 2 พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กรกฎาคม 2564 | เปิดอ่าน : 278
ประกาศกำหนดกอง หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นของเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กรกฎาคม 2564 | เปิดอ่าน : 222
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤษภาคม 2564 | เปิดอ่าน : 211
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤษภาคม 2564 | เปิดอ่าน : 232
ประกาศปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ถึง 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2564 | เปิดอ่าน : 110
คำสั่งให้พนักงานครูเทศบาลให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการ ที่ 2 พ.ศ.2564 ลงวันที่ 4 มกราคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2564 | เปิดอ่าน : 817
แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2563 ถึง 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2563 | เปิดอ่าน : 95
รายงานสรุปผลการเข้ารับการฝึกอบรมสัมมนาโครงการสัมมนาปฏิบัติการการบริหารงานบุคคลข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 สิงหาคม 2563 | เปิดอ่าน : 238
รายงานสรุปผลการเข้ารับการฝึกอบรมสัมมนาโครงการสัมมนาปฏิบัติการการบริหารงานบุคคลข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 สิงหาคม 2563 | เปิดอ่าน : 210
1 - 10 (ทั้งหมด 10 รายการ) 1