messager
 
เทศบาลตำบลบึงงาม call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล

บึงงาม
อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบึงงาม อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
folder ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการเทศบาลตำบลบึงงาม
คำสั่งเทศบาลตำบลบึงงาม เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลบึงงาม ที่ 125/2566 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2566 | เปิดอ่าน : 41
คำสั่งเทศบาลตำบลบึงงาม เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลบึงงาม ที่ 126/2566 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2566 | เปิดอ่าน : 44
ประกาศเทศบาลตำบลบึงงาม เรื่องการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2566 | เปิดอ่าน : 50
ประกาศเทศบาลตำบลบึงงาม การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชาการเทศบาลตำบลบึงงาม poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2566 | เปิดอ่าน : 43
คู่มือศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการเทศบาลตำบลบึงงาม poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2566 | เปิดอ่าน : 31
1 - 5 (ทั้งหมด 5 รายการ) 1