ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านโสกโพธิ์ สายข้างวัดดอกคูณแสงธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง