ชื่อเรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลบึงงาม เรื่องการมอบอำนาจของนายกเทศมนตรี ให้รองนายกเทศมนตรี และปลัดเทศบาล เป็นผุ้ปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลบึงงาม
ชื่อไฟล์ : 4T7BVKOMon95544.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้