ชื่อเรื่อง : ประกาศผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบึงงาม Integrity and Transparency Assessment : ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
ชื่อไฟล์ : Zyq5kiGTue20720.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้