เทศบาลตำบลบึงงาม call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล

บึงงาม
อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบึงงาม หมู่ 12 อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ รหัสไปรษณีย์ 38220 โทรศัพท์/ โทรสาร 042-416025

Social Network
collections การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ทำการออกประชาคมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น [14 พฤษภาคม 2564]
ผู้โพส : admin
คณะผุ้บริหาร เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบึงงาม ออกประชุมประชาคมในการจัดทำแผนชุมชน จำนวน 10 หมู่ บ้าน ประจำปีงบประมาณ 2564 [8 พฤษภาคม 2564]
ผู้โพส : admin
1 - 2 (ทั้งหมด 2 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายลือทัย นามศรี)
นายกเทศมนตรีตำบลบึงงาม
โทร : 080-006-7522
(นายลือทัย นามศรี)
นายกเทศมนตรีตำบลบึงงาม
โทร : 080-006-7522
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 195