เทศบาลตำบลบึงงาม call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล

บึงงาม
อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบึงงาม อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
collections การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เทศบาตำบลบึงงามได้จัดทำโครงการส่งเสริมสนับสนุนงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2566 [21 เมษายน 2566]
เทศบาลตำบลบึงงาม ร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้าน บ้านโนนสวรรค์ หมู่ 10 เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน [25 มีนาคม 2566]
เทศบาลตำบลบึงงามจัดทำโครงการประชาคมเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบ บูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [21 เมษายน 2565]
ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ทำการออกประชาคมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น [14 พฤษภาคม 2564]
คณะผุ้บริหาร เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบึงงาม ออกประชุมประชาคมในการจัดทำแผนชุมชน จำนวน 10 หมู่ บ้าน ประจำปีงบประมาณ 2564 [8 พฤษภาคม 2564]
1 1 - 5 (ทั้งหมด 5 รายการ)