เทศบาลตำบลบึงงาม call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล

บึงงาม
อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบึงงาม อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
image ภาพกิจกรรมอื่นๆ
โครงการถนนสายหลักสายรอง ณ บ้านโนนสวรรค์ หมู่10 [30 พฤศจิกายน 2565]
16 กันยายน 2565 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้แก่ผู้พิการในเขตเทศบาลตำบลบึงงาม(พิมเสนน้ำสมุนไพร) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [19 กันยายน 2565]
โครงการส่งเสริมการเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืด ประปีงบประมาณพ.ศ.2565 [16 กันยายน 2565]
พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 [16 สิงหาคม 2565]
11 สิงหาคม 2565 โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง [11 สิงหาคม 2565]
โครงการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสวนปอ [2 สิงหาคม 2565]
โครงการถนนสายหลัก สายรอง ประจำปีงบประมาณ2565 [1 กรกฎาคม 2565]
ตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA 2565 [23 มิถุนายน 2565]
1 1 - 8 (ทั้งหมด 8 รายการ)