เทศบาลตำบลบึงงาม call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล

บึงงาม
อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบึงงาม หมู่ 12 อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ รหัสไปรษณีย์ 38220 โทรศัพท์/ โทรสาร 042-416025

Social Network
โครงการบ้านพอเพียง ปี 2564 (โครงการบ้านพอเพียงเทศบาลตำบลบึงงาม)
รายละเอียด : เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564 นายลิอทัย นามศรี นายกเทศมนตรีตำบลบึงงาม ร่วมกับกำนันตำบลบึงโขงหลง นายอุดมศักดิ์ เกษรล้ำ สมาชิกสภาเทศบาล และผู้นำชุมในเขตเทศบาลตำบลบึงงาม ได้ทำการมอบบ้านให้กับผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือในการซ่อมบำรุงที่อยู่อาศัย จำนวน 9 หลัง ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคคลที่มีฐานยากจนและขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากเทศบาลตำบลบึงงาม ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องก์การมหาชน) งบประมาณ 180,000 บาท
ผู้โพส : admin
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายลือทัย นามศรี)
นายกเทศมนตรีตำบลบึงงาม
โทร : 080-006-7522
(นายลือทัย นามศรี)
นายกเทศมนตรีตำบลบึงงาม
โทร : 080-006-7522
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 681