เทศบาลตำบลบึงงาม call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล

บึงงาม
อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบึงงาม หมู่ 12 อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ รหัสไปรษณีย์ 38220 โทรศัพท์/ โทรสาร 042-416025

Social Network
(11 พฤศจิกายน 2564) สำนักงานสาธารรสุขจังหวัดบึงกาฬ และ สาธารณสุขอำเภอบึงโขงหลง และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบึงโขงหลง ออกติดตาม และ แนะนำมาตราการป้องกัน และ รณรงค์การฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-2019)
ผู้โพส : admin
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายลือทัย นามศรี)
นายกเทศมนตรีตำบลบึงงาม
โทร : 080-006-7522
(นายลือทัย นามศรี)
นายกเทศมนตรีตำบลบึงงาม
โทร : 080-006-7522
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 27