เทศบาลตำบลบึงงาม call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล

บึงงาม
อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบึงงาม หมู่ 12 อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ รหัสไปรษณีย์ 38220 โทรศัพท์/ โทรสาร 042-416025

Social Network
กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกับเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบึงงาม ก่อสร้างไม้กั้นขอบถนนเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนน เนื่องจากถนนชำรุด เส้นทางระหว่างบ้านโนนสวนปอ ถึงฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านห้วยหินลาด
รายละเอียด : คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบึงงาม ร่วมกับจิตอาสาพระราชทาน ประจำหมู่บ้านโนนสวนปอ บ้านโนนสวนปอเหนือ และบ้านห้วยหินลาด ได้ทำการก่อสร้างไม้กั้นขอบถนนเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนน เนื่องจากถนนชำรุด เส้นทางระหว่างบ้านโนนสวนปอ ถึงฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านห้วยหินลาด เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่จะเกิดต่อประชาชนที่เดินทางสัญจร และแก้ไขปัญหาเบื้องต้นเพื่อรองบประมาณในการก่อสร้างจากหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งเทศบาลตำบลบึงงามได้แจ้งให้กองช่างเทศบาลทำการสำรวจ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
ผู้โพส : admin
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายลือทัย นามศรี)
นายกเทศมนตรีตำบลบึงงาม
โทร : 080-006-7522
(นายลือทัย นามศรี)
นายกเทศมนตรีตำบลบึงงาม
โทร : 080-006-7522
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 725