messager
 
เทศบาลตำบลบึงงาม call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล

บึงงาม
อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบึงงาม อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เผยแพร่วันที่ : 21 มกราคม 2566 | เปิดอ่าน : 24
คู่มือการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2566 | เปิดอ่าน : 21
คู่มือปฏิบัติงานก่อสร้างสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2566 | เปิดอ่าน : 30