messager
 
เทศบาลตำบลบึงงาม call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล

บึงงาม
อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบึงงาม อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
info เทศบัญญัติ
เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข พ.ศ. 2565

เทศบัญญัติ เรื่อง การขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2565

เทศบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันและบำบัดน้ำเสียภายในอาคาร พ.ศ. 2565

เทศบัญญัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ระเบียบสภาเทศบาลตำบลบึงงามว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2566