messager
 
เทศบาลตำบลบึงงาม call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล

บึงงาม
อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบึงงาม อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
folder หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประกาศเทศบาลตำบลบึงงาม หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตำบลบึงงาม poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35
การเสริมสร้างขวัญกำลังใจ และลงโทษพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลตำบลบึงงาม ในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล พ.ศ.2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดบึงกาฬ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคลของเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28
1 - 7 (ทั้งหมด 7 รายการ) 1