เทศบาลตำบลบึงงาม call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล

บึงงาม
อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบึงงาม หมู่ 12 อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ รหัสไปรษณีย์ 38220 โทรศัพท์/ โทรสาร 042-416025

Social Network
folder สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน พฤศจิกายน 2563 ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 56 |
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 80 |
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน พฤศจิกายน 2563 ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 71 |
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ธันวาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 74 |
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน มกราคม 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 80 |
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 71 |
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน มีนาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 72 |
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน เมษายน 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 75 |
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน มีนาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 55 |
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 56 |
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน มกราคม 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 61 |
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ธันวาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 55 |
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ตุลาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 55 |
insert_drive_file แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กันยายน ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 156 |
insert_drive_file แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน สิงหาคม ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 153 |
insert_drive_file แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กรกฏาคม ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 162 |
insert_drive_file แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มิถุนายน ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 156 |
insert_drive_file แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน พฤษภาคม ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 154 |
insert_drive_file แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน เมษายน ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 153 |
insert_drive_file แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มีนาคม ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 163 |
1 - 20 (ทั้งหมด 25 รายการ) 1 2
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายลือทัย นามศรี)
นายกเทศมนตรีตำบลบึงงาม
โทร : 080-006-7522
(นายลือทัย นามศรี)
นายกเทศมนตรีตำบลบึงงาม
โทร : 080-006-7522
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 197