เทศบาลตำบลบึงงาม call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล

บึงงาม
อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบึงงาม อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
folder รายงานการประชุมสภา
insert_drive_file บันทึกการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 1 ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file บันทึการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 4 ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file บันทึกการประชุมวิสามัญครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file บันทึกการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 2 ประจำปี 2566
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงงาม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 วันจันทร์ ที่ 15 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2565 ณห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงงาม poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงงาม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามมัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565 วันจันทร์ ที่ 29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file ายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565
เผยแพร่วันที่ : 19 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
find_in_page รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงงาม สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 จันทร์ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 82
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 2564 วันที่ 29 ธันวาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 131
insert_drive_file รายงานประชุมสภาฯ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปีพ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 190
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปีพ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 193
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปีพ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 198
insert_drive_file ประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 4/2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 185
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ที่ 3/2563 ครั้ง 3 ประจำปีพ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 175
insert_drive_file ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ที่ 3 ครั้ง 2 ประจำปีพ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 182
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ที่ 3 ครั้ง 1 ประจำปีพ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 171
1 - 18 (ทั้งหมด 18 รายการ) 1