เทศบาลตำบลบึงงาม call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล

บึงงาม
อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบึงงาม อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
folder รายงานการประชุมสภา
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงงาม สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 จันทร์ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 2564 วันที่ 29 ธันวาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 74
insert_drive_file รายงานประชุมสภาเทศบาล สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 /2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 129
insert_drive_file รายงานการประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 132
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงงาม สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 132
insert_drive_file ประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงงาม สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 4/2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 128
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงงาม สมัยสามัญ ที่ 3/2563 ครั้ง 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 125
insert_drive_file ประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงงาม สมัยสามัญ ที่ 3 2563 ครั้ง 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 127
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงงาม สมัยสามัญ ที่ 3/2563 ครั้ง 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 123
1 - 9 (ทั้งหมด 9 รายการ) 1