messager
 
เทศบาลตำบลบึงงาม call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล

บึงงาม
อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบึงงาม อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
folder -ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ขอขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกส้ราง ภ.ด.ส.๓ เพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษีและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567 grade
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2567 | เปิดอ่าน : pageview17
ภ.ด.ส.3 หมู่ที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กรกฎาคม 2564 | เปิดอ่าน : pageview179
ภ.ด.ส.3 หมู่ที่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กรกฎาคม 2564 | เปิดอ่าน : pageview193
ภ.ด.ส.3 หมู่ที่ 5 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กรกฎาคม 2564 | เปิดอ่าน : pageview189
ภ.ด.ส.3 หมู่ที่ 6 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กรกฎาคม 2564 | เปิดอ่าน : pageview207