ด้วยความห่วงใยจาก เทศบาลตำบลบึงงาม อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ