เทศบาลตำบลบึงงาม อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
ด้วยความห่วงใยจาก เทศบาลตำบลบึงงาม อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ